Tuberoza bulwiasta – Polianthes tuberosa

OPIS stanowisko nawadnianie nawożenie przesadzanie rozmnażanie choroby i szkodnikiuwagi

 

 

OPISOPIS

Gatunek rośliny z rodziny agawowatych, pochodzący z terenów dzisiejszego Meksyku, obecnie nie występujący w stanie dzikim. Tuberoza jest rośliną bulwiastą, która tworzy kępy trawiastych liści. Rozety dorastają do 30 cm wysokości. Tuberoza kwitnie od sierpnia do września. Pędy kwiatostanowe mają długość 90 cm. Roślina uprawiana głównie w gruncie, ale również jako roślina doniczkowa. Bulwa zakwita tylko raz.

STANOWISKOSTANOWISKO

Oprócz ogrodu lub tarasu, najlepszym stanowiskiem dla tuberozy będzie parapet południowo-zachodni lub zachodni. W uprawie największym problemem jest utrzymanie wysokiej temperatury podłoża, w okolicach 20°C.

NAWADNIANIENAWADNIANIE

Tuberozie w donicy zapewniamy stale lekko wilgotne podłoże. Mimo dużego zapotrzebowania na wodę roślina jest w stanie wytrzymać krótsze okresy suszy. Podlewamy wodą letnią tak, aby nie obniżać temperatury podłoża.

NAWOŻENIENAWOŻENIE

Nawożenie wykonujemy co dwa tygodnie. Najlepszy będzie nawóz dla roślin ozdobnych z kwiatów o podwyższonej dawce potasu. Najlepiej nawożenie łączyć z podlewaniem.

PRZESADZANIEPRZESADZANIE

Najpewniej uprawę tuberozy zaczniemy od kupna bulwy. Sadzimy ją do donicy z ziemią tak, aby nad bulwą znajdowało się około 2 cm podłoża. Najlepszym podłożem będzie przepuszczalna ziemia kwiatowa. Na dnie donicy niezbędny jest oczywiście drenaż, który zapobiegnie gniciu bulwy. Samą bulwę sadzimy do donicy w marcu i zapewniamy jej optymalne warunki. Następnie możemy pozostawić ją w donicy przez cały sezon lub w maju wysadzić do gruntu. Jeśli wysadziliśmy tuberozę na zewnątrz przed przymrozkami koniecznie musimy ją wykopać. Wykopaną część podziemną tuberozy należy oczyścić, wysuszyć i przechować w suchym miejscu, w którym temperatura wyniesie około 10-13°C.

ROZMNAŻANIEROZMNAŻANIE

Sposób 1 – bulwy potomne

Bulwa 'matka' po zakwitnięciu wytwarza dookoła siebie mniejsze bulwy. W naszym klimacie problemem jest zbyt krótki sezon wegetacyjny. Młode bulwy nie są w stanie rozrosnąć się na tyle, by zakwitnąć w przyszłym sezonie. Zbyt małe bulwy nie kwitną, ale powtarzają wytwarzanie mniejszych bulw wokół siebie. Oczywiście możliwe jest zapewnienie tuberozie warunków które zapewnią wytworzenie bulw zdolnych do kwitnięcia, lecz nie jest to łatwe. Dlatego najprostszym rozwiązaniem jest zakup nowej bulwy.

CHOROBY I SZKODNIKICHOROBY I SZKODNIKI

Największym problemem jest zbyt duża wilgotność podłoża i zły sposób przechowywania bulwy, co wiąże się z pojawieniem się chorób grzybowych.

UWAGIUWAGI

Tuberoza jest rośliną trudną w uprawie.

 

Źródła:
1. www.naradka.wordpress.com
2. www.swiatkwiatow.pl
3. www.kwiaty-ogrody.pl
4. fot. www.kalkuluj.pl