Typy żyjących ścian

„Zielona ściana”, inaczej zwana ogrodem wertykalnym, jest terminem określającym
wszystkie formy powierzchni ściennych z wegetującymi roślinami.
Niektóre rośliny są w stanie rosnąć na ścianie przyczepione tylko własnymi
korzeniami do jej powierzchni. Przykładami takich roślin są mchy, porosty i trawy. Inne
gatunki są naturalnie przystosowane do wspinaczki po przeszkodach takich jak ściany skalne,
drzewa, czy krzewy. Aby pomóc takim roślinom w skutecznym pokrywaniu ścian
i budynków buduje się specjalne konstrukcje.

Termin „zielona ściana” jest tak naprawdę zbiorem określającym wiele form konstrukcji
związanych z roślinnością porastającą ściany. Możemy je podzielić na dwie podstawowe
kategorie: zielone fasady i żyjące ściany. Każda z grup ma swoją specyfikację
techniczną, ograniczenia związane z wykorzystywaną roślinnością oraz pozytywne i
negatywne skutki ich zastosowania.

Typy ogrodów wertykalnych (Ryc.: www.intechopen.com)

Typy ogrodów wertykalnych (Ryc.: www.intechopen.com)

Poszczególne typy zostaną przedstawione w kolejnych wpisach.