Betonowa dżungla

Chinskie miasto. Ekstremalna zabudowa miejska. betonowa dzungla. chinatales

Fot.:chinatales.pl

W ostatnich latach promowane są wartości proekologiczne, szczególnie w dużych
miastach, gdzie coraz mniejszą powierzchnie zajmują tereny zieleni wypierane przez budynki
i przestrzenie pokryte sztucznymi materiałami. W tym zurbanizowanym środowisku, gdzie
koncentruje się ludzka aktywność wprowadzona zieleń musi stawić czoła takim wyzwaniom
jak brak wystarczającej przestrzeni, wpływ środowiska czy ekonomiczność. Człowiek
w swoim otoczeniu szuka podobieństwa do natury, jako że jest istotą przez nią
uwarunkowaną. Wolimy przebywać w miejscu, które otoczone jest roślinnością i posiada
walory krajobrazowe. Takie miejsca mają pozytywny wpływ na naszą psychikę i zwiększają
wydajność odpoczynku. Nic więc dziwnego, iż człowiek pozytywnie reaguje na elementy
kojarzące mu się z naturą. Miejskie otoczenie ulega transformacji na skutek zaspokojenia
innych potrzeb ludzkich. Odbiega ono od naturalnego środowiska i jest silnie przetworzone,
co zwiększa naszą potrzebę kontaktu z elementem natury. Nie można również pominąć
zagadnień związanych z ekologią, gdzie zieleń składająca się na powierzchnie biologicznie
czynne z punktu widzenia ekosystemu jest niezmiernie korzystna, przez co w miastach
powinno znaleźć się jej jak najwięcej. Potrzeba kontaktu człowieka z roślinnością
sprawia, że wprowadzane są coraz nowsze rozwiązania konstrukcyjne. Przykładem są ogrody
wertykalne lub zielone dachy. Są one idealnym rozwiązaniem w zurbanizowanej
przestrzeni miejskiej, niosącym za sobą wiele korzyści, a przy zastosowaniu go na większą
skalę poprawiającym klimat miasta. Wraz z rozwojem cywilizacji rośnie popularność tych
rozwiązań, jednak nie do końca zostały one poznane i istnieje wiele stereotypów o
wpływie ogrodów wertykalnych na kondycje ścian i elewacji. W krajach zachodniej Europy
takie rozwiązania są popularniejsze, głównie ze względu na łagodniejszy klimat i zamożność
mieszkańców. Z Francji, którą można nazwać kolebką współczesnych ogrodów
wertykalnych, pochodzi Patrick Blanc, projektant i innowator w dziedzinie
zielonych ścian. Choć sam nie wynalazł zielonych ścian, to w dużym stopniu odpowiedzialny
jest za ich rozwój, modernizację i popularyzację.