Najpopularniejsze szkodniki w naszych domach – Miseczniki i tarczniki

OPIS

Dwie rodziny owadów o podobnym wyglądzie i sposobie żerowania. Osiągają zaledwie do kilku milimetrów długości, mają spłaszczone ciało, z częściowo lub całkowicie zredukowanymi odnóżami, oczami oraz czułkami, ukryte pod charakterystyczną brązowawą tarczką. „Tarczki” u miseczników są integralną częścią ciała (u tarczników można je oddzielić od ciała). Ze względu na taką budowę, organizmy są dość odporne na środki ochrony roślin. Szkodliwe są głównie samice oraz larwy, które zerują na spodniej części liści lub pędu.

PRZYCZYNY POJAWIENIA SIĘ SZKODNIKÓW

  1. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza – szczególnie zimą w mocno ogrzewanych pomieszczeniach
  2. Obecność szkodnika w najbliższym otoczeniu – ogród, taras na którym rośliny doniczkowe spędzają sezon letni
  3. Nieprawidłowe nawożenie

ZAPOBIEGANIE

Najczęstszym źródłem pojawienia się szkodników na roślinach doniczkowych jest nasz ogród, w którym znajdują się zainfekowane tuje, cisy lub śliwy. Warto zadbać o zdrowie roślin w ogrodzie co zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się szkodników. Jeśli już jest za późno i zauważymy tarczkę na jednej z roślin doniczkowych należy jak najszybciej odseparować zarażonego osobnika. Samice mają duży potencjał rozrodczy i pojawienie się chociaż jednego osobnika może oznaczać duży problem z kolonią szkodników w kolejnych miesiącach. W miesiącach zimowych, gdy powietrze w naszych mieszkaniach jest wysuszone warto je nawilżać. Częste opryski roślin miękką wodą pomogą im przetrwać ten okres, a zdecydowanie utrudnią życie tarcznikom i misecznikom.

OBJAWY

Rośliny na których żerują miseczniki są znacznie osłabione, ich wzrost jest zahamowany a liście żółkną. Dodatkowo na ich powierzchni pojawia się lepka wydzielina – pozostawiona przez wędrujące larwy miseczników. Szkodniki wysysają soki roślinne często powodując deformację części rośliny na której żerują.

ZWALCZANIE

Metody naturalne
Najprostszą metodą zwalczania tarczników i miseczników jest mechaniczne czyszczenie pędów z tarczek. W tym celu można użyć wacika lub ściereczki nasączonej octem, denaturatem lub wodą z szarym mydłem, ewentualnie roztworem płynu do mycia naczyń. Zabieg ten należy wykonać bardzo dokładnie, tak aby znajdujące się pod tarczkami larwy nie zostały rozprowadzone po całej roślinie. Aby osiągnąć zadowalający efekt, czynność tę należy powtórzyć kilkukrotnie w odstępach tygodniowych.

Metody chemiczne
Przy większej liczebności szkodnika niezbędne będzie zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Dostępne są w formie oprysków, bądź w formie pałeczek nawozowych lub pastylek do zastosowania doglebowego, które pod wpływem wilgoci stopniowo uwalniają substancję chemiczną zwalczającą szkodnika. Pamiętajmy, że zabiegów opryskiwania nigdy nie wykonujemy w domu. Rośliny należy wynieść i opryskać je na zewnątrz. Można je wnieść do domu dopiero po kilku godzinach.

Źródła:
1. www.wymarzonyogrod.pl
2. www.zielonyogrodek.pl
3. fot. – Jacopo Werther (commons.wikimedia.org)

Tags: