Funkcje i zalety żyjących ścian zewnętrznych

Oprócz zalet przedstawionych w poprzednim wpisie dotyczącym funkcji ścian wewnętrznych, ściany zewnętrzne dodatkowo posiadają kilka kolejnych atutów.

Pierwszą podstawową zaletą jest ożywienie niewykorzystanych powierzchni w przestrzeni
publicznej. Rośliny są jednym z najszybszych i najbardziej opłacalnych środków na
poprawienie wyglądu pustych przestrzeni. Badania wykazały, że zastosowanie zielonych
ścian na budynku zwiększa wartość nieruchomości, zdecydowanie poprawia warunki życia
oraz powoduje, że budynek staje się bardziej rozpoznawalny w otoczeniu. Obecność
zielonej ściany może zwiększyć wartość nieruchomości o 6-15%.

(Fot.: www.verticalgardenpatrickblanc.com)

(Fot.: www.verticalgardenpatrickblanc.com)

Ogrody wertykalnie idealnie maskują i chronią niekorzystnie wyglądające elewacje. Zabezpieczenie polega głównie na zmniejszeniu wahań temperatury. Redukcja amplitudy
temperatur niweluje destrukcyjny wpływ atmosfery na elewacje, co przekłada się na dłuższą
jej żywotność. Zielona ściana staje się tarczą chroniącą budynek od promieniowania
ultrafioletowego oraz kwaśnych deszczy. W efekcie konieczność remontu elewacji odsunięta
jest o kilka lat w porównaniu do ściany nie pokrytej roślinnością.

(Fot.: www.intechopen.com)

(Fot.: www.intechopen.com)

Zapobieganie wandalizmowi. Kolejną z funkcji zielonych ścian jest zapobieganie
niszczeniu elewacji przez osoby wykonujące nielegalnie graffiti. Warstwa roślinności stanowi
naturalnie regenerujący się bufor między elewacją, a wandalem. Władze Australii
zarekomendowały wykorzystanie zielonych ścian w miejscach najbardziej narażonych na
zniszczenia. Program nosi nazwę „Zapobieganie przestępczości poprzez projektowanie
środowiska”. Wprowadzony został głównie na osiedlach i blokowiskach, gdzie najczęściej
pojawiały się „ścienne malowidła”. Twórcy graffiti niechętnie wykorzystują takie podłoża do
tworzenia swoich dzieł, głównie ze względu na ich nietrwałość. Wykorzystanie roślin, które
są w stanie szybko się zregenerować po zniszczeniu, jest o wiele tańszą metodą niż ponowny
remont zniszczonej elewacji.

Oszczędność wody. Jedną z największych zalet zielonych ścian jest to jak magazynują
wodę. Nawodnienie ściany jest najbardziej efektywne gdy wykorzystywany jest system
kropelkowy lub system hydroponiczny. Spływająca woda gromadzona jest w zbiorniku na
dole ściany. Ze zbiornika woda trafia do kanalizacji lub jest ponownie wprowadzona do
systemu, co jest bardziej opłacalną praktyką. Drugi sposób gospodarowania wodą
sprawia, że praktycznie cała woda jest wykorzystywana przez rośliny i nie ma żadnych strat.
W przypadku ścian zewnętrznych pozytywną cechą jest gromadzenie wód opadowych.
Zmniejsza to obciążenie kanalizacji, która przyjmuje mniejszą ilość wody opadowej.

Naturalna izolacja dla budynku. Zielone ściany przyczyniają się do zmniejszenia
zużycia energii przeznaczanej na klimatyzowanie pomieszczeń w lecie i docieplanie w zimie.
Dzieje się tak dzięki warstwie powietrza znajdującej się między ścianą, a roślinnością.
W zimie gatunki wiecznie zielone znajdujące się na elewacji zapobiegają stracie energii
nawet do 30%. Efekt ten można uzyskać zarówno na budynkach dobrze zaizolowanych, jak
również na tych nie zabezpieczonych przed stratami energii. W lecie nagrzane ściany
powodują wzrost temperatury wewnątrz budynków, czego skutkiem jest większe zużycie
energii przeznaczanej na klimatyzowanie pomieszczeń. Testy przeprowadzone w Tokio wykazały,
że ogród wertykalny jest w stanie obniżyć temperaturę ściany nawet o 10°C. Wykazano również,
że zredukowany jest transfer energii do budynku o ~0.24kWh/m2. Jednak poziom
skuteczności zielonej ściany zależy między innymi od ekspozycji ściany i jej nasłonecznienia.

Przywrócenie siedlisk roślin i zwierząt. W dzisiejszych czasach naturalne miejsca
występowania roślin i zwierząt kurczą się wraz z ekspansją człowieka. Tworzenie zielonych
ścian, szczególnie zewnętrznych, powoduje częściowe zahamowanie tego procesu.
W środowisku zurbanizowanym ogród wertykalny jest idealnym schronieniem dla ptaków,
pszczół i motyli. Występowanie roślin zapewnia dostęp do wody, pożywienia, a także
zapewnia schronienie.

Miejska wyspa ciepła. Efekt jest powszechnie znany w większych metropoliach,
również w Krakowie. Polega na powstaniu specyficznego mikroklimatu charakteryzującego
się wyższą temperaturą w centrum miasta, niż na jego obrzeżach. Różnica między
temperaturą w centrum miasta, a jego obrzeżami może dochodzić do 4°C.
Głównym powodem jest nagrzewanie się i oddawanie energii cieplnej do otoczenia przez
powierzchnie betonowe. Rośliny, czyli również zielone ściany, są idealnym
rozwiązaniem by ochłodzić miasto. Zasłanianie powierzchni betonowych i pochłanianie
przez rośliny energii cieplnej, obniża temperaturę otoczenia.

(Fot.: www.intechopen.com)

Porównanie temperatur ogrodu wertykalnego i zwykłej ściany (Fot.: www.intechopen.com)