Funkcje i zalety żyjących ścian wewnętrznych

Ogrody wertykalne dostarczają zarówno wartości estetycznych, jak i ekonomicznych oraz
ekologicznych. Korzyści płynące z posiadania zielonej ściany zmieniają się w zależności
od miejsca, w którym jest zlokalizowana, technologii, w jakiej została wykonana, jak również
roślin, które zostały na niej posadzone. Oto kilka zalet płynących z posiadania tego typu założeń w pomieszczeniach.

Zmniejszają poziom hałasu.
Rośliny i podłoże wchodzące w skład zielonych ścian
mają zdolność pochłaniania dźwięków, w przeciwieństwie do zwykłych ścian, które je
odbijają. Ogród wertykalny jest swoistym buforem między budynkiem, a jego bezpośrednim
otoczeniem. Takie rozwiązanie jest w stanie zmniejszyć hałas w budynku do 40 dB.
Zielona ściana wewnętrzna również posiada taką funkcje i jest w stanie zredukować
dochodzące dźwięki o 5 dB.

(Fot.: www.hydroplant.ch)

(Fot.: www.hydroplant.ch)

Redukcja poziomu CO2, podwyższenie zawartości tlenu i poprawienie jakości
powietrza.
Ogród wertykalny powoduje natychmiastową poprawę jakości powietrza,
zmniejszając ilość lotnych związków występujących w pomieszczeniach. Rośliny są jak
naturalne oczyszczalnie powietrza. Skutecznie działają na zewnątrz, jak i wewnątrz
budynków. Dodatkowo dostarczają do otoczenia czystego tlenu, który jest efektem
fotosyntezy. Udowodniono, że 1 m2 zielonej ściany jest w stanie oczyścić powietrze dla
100 m2 powierzchni biurowej. Działając na większą skalę, jeśli na pięćdziesięciu domach
wykonamy po jednej zielonej ścianie, to tak jakbyśmy posadzili 50 drzew. Badania wykazały,
że w pobliżu zielonych ścian odnotowuje się znaczny spadek toksyn w powietrzu.

Zatrzymywanie pyłów i szkodliwych mikroorganizmów.
Rośliny w miejscach z dużą ilością pyłów są zdolne do zatrzymania ich na własnych tkankach.
Następnie absorbowane są toksyczne substancje, które trafiają do części podziemnej, gdzie
są magazynowane. Dowiedziono, że działalność roślin w pomieszczeniach powoduje
obniżenie ilości zachorowań związanych z górnym odcinkiem dróg oddechowych o 30% u
osób przebywających w tych pomieszczeniach. Poziom zdenerwowania u osób spadł o 24%.
Pozytywny wpływ spowodowany jest również redukowaniem przez rośliny zawartości
grzybów i bakterii występujących w powietrzu.

(Fot.: systemsbiology.usm.edu)

Fitoremediacja (Fot.: systemsbiology.usm.edu)

Rośliny są mniej podatne na choroby i szkodniki.
Dzięki temu, że rośliny posadzone
są w pionie, wiele szkodników nie jest w stanie się do nich dostać, co za tym idzie, nie jest
konieczne częste używanie środków chemicznych do ochrony roślin. Cyrkulacja powietrza
przy zielonej ścianie oraz lepszy dostęp do światła wszystkich roślin zmniejsza ryzyko
wystąpienia chorób grzybowych, co również redukuje zużycie drogich środków ochrony
roślin.

Rośliny redukują poziom stresu i zapewniają spokojniejszą atmosferę.
Podobieństwo zielonych ścian do elementów występujących w środowisku naturalnym powoduje
mimowolne przyciąganie uwagi widza. W efekcie obserwator rozluźnia się i przestaje myśleć
o problemach, wchodząc w stan podobny do medytacji. Pomaga to zmniejszyć fizyczną jak
i psychiczną presję otoczenia. Obecność zieleni i jednoczesne zakrycie betonu i innych
elementów konstrukcyjnych pozytywnie wpływa na samopoczucie człowieka. Udowodniono
również, że rośliny wpływają na poziom produktywności.
Uczestnicy doświadczenia przeprowadzonego na Uniwersytecie w Teksasie zauważyli
poprawę koncentracji, gdy w pobliżu znajdowały się rośliny. Grupa osób w
otoczeniu roślin była o 12% bardziej produktywna i mniej zestresowana, w porównaniu do
grupy bez zielonego otoczenia.

(Fot.: inhabitat.com)

(Fot.: inhabitat.com)